Ambulanta Hoče

lokacija_Hoce

Izvajamo CT preiskave

CT GLAVE IN VRATU

 • CT glave
 • CT obnosnih votlin ali obraza
 • CT srednjega ušesa in temporalne kosti
 • CT vratu

CT SKELETA

 • CT skeleta okončin 
 • CT skeleta hrbtenice 
 • CT vratne hrbtenice 
 • CT prsne hrbtenice 
 • CT ledvene hrbtenice 
 • CT skeleta medenice 
 • CT kolkov 
 • CT sakro iliakalnih sklepov 
 • CT artrografija rame s kontrastnim sredstvom 
 • CT kolena 
 • CT ramena 
 • CT gležnja 
 • CT skeleta sklepov 
 • CT skeleta ostalo 
 • CT celotne hrbtenice 
 • CT ledvene hrbtenice + denzitometrija 
 • CT denzitometrija (merjenje kostne gostote) 
 • CT dentalni zg. in sp. čeljust 
 • CT dentalni – 1 čeljust 

CT TORAKS IN ABDOMEN

 • CT prsnih organov ali pljuč 
 • CT trebušnih organov 
 • CT medeničnih organov 
 • CT abdomna – ostalo 
 • CT pljuč protokol lungcare 
 • CT urotrakta 
 • CT kolonografija (široko črevo) 

CT ANGIOGRAFIJE

 • CTA torakalne aorte 
 • CTA abdominalne aorte 
 • CTA pelvičnih žil 
 • CTA zgornjih udov 
 • CTA pljučnih arterij 
 • CTA jeter 
 • CTA ledvic 
 • CTA aorto cervikalna 
 • CTA pelvičnih a in a spodnjih udov 
 • CTA torakalne in abdominalne aorte 
 • CTA možganskih arterij 
 • CTA venografija možganov 
 • CTA venografija vratu 
 • CTA venografija ostalo 

CT SRCA

 • CTA srca – prikaz kalcinacij 
 • CTA koronarnih arterij
Ambulanta Hoče
Glaserjev trg 1
Hoče 2311
Vrste preiskav: CT